Tijdens het symposium "immaterieel erfgoed in de praktijk" dat op 15 oktober 2010 in de Fabrique te Utrecht is gehouden, heeft het bestuur van het SNGNederland een indrukwekkend visitekaartje afgegeven. Dit symposium dat door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is georganiseerd heeft ten doel een eerste verkenning hoe Nederland het immaterieel erfgoedbeleid concreet vorm kan geven. Nederland komt eerst met een nationale immateriële erfgoedlijst. Een volgende stap kan zijn plaatsing op de internationale erfgoedlijst van UNESCO.

Sint Nicolaas staat nummer 1 als volksheld in Nederland en het jaarlijks feest is uitermate populair. Het genootschap van onze Sint mag dan ook niet ontbreken op het symposium.

Een stand is volledig in het teken van Sint Nicolaas ingericht. Met name attributen uit het museum van Arie en Tineke Kornegoor uit Neede zijn uitgestald en ook Mattijs Franken draagt bij met typerende Sintbijzonderheden. Kortom, een rijk gevulde stand die opvallend veel bezoekers trekt. Mattijs heeft bovendien een speciale flyer gemaakt waarin activiteiten van het SNG worden beschreven.

Tijdens het symposium worden in de ochtend plenaire lezingen gehouden van vertegenwoordigers van UNESCO, het Ministerie van OCenW en het SNG Vlaanderen. In Vlaanderen is namelijk al veel geregeld op het immaterieel erfgoedgebied. Vlaanderen heeft hiermee een duidelijke voorsprong op Nederland.

immaterieelerfgoed01Vlak voor de pauze wordt het boek "Dit zijn wij. De honderd belangrijkste tradities in Nederland" gepresenteerd. Jan van Wijk ontvangt op het podium een exemplaar van schrijfster Ineke Strouken. Sint Nicolaas staat namelijk het hoogst genoteerd in het boek. Hij geeft dit boek echter terug. Sint Nicolaas wordt namelijk met het lied "zie ginds komt de stoomboot" binnengehaald. De Sint ontvangt dan het exemplaar. Na enkele woorden te hebben gezegd verlaat Sint Nicolaas snel Utrecht. Een echt bliksembezoek en door het SNG Nederland goed vormgegeven.
In de middag vinden er workshops plaats. Het SNG Vlaanderen levert hier een belangrijke bijdrage. Lieven Dehandschutter en Luc Vermeulen vertellen wat zij aan activiteiten hebben verricht om op de nationale erfgoedlijst te komen.

Een zeer zinvolle bijeenkomst en nu verder met de uitwerking in de praktijk. Het SNG Nederland wil hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Auteur: Jan van Wijk (15-10-2010)

bron: http://www.nederlandscentrumvoorvolkscultuur.nl