11. sint bij deur

SNG Nederland


Het Sint Nicolaasgenootschap Nederland (SNG Nederland) richt zich op de religieuze, culturele, historische en maatschappelijke achtergronden van het Sinterklaasfeest. Dit geliefde feest is in Nederland onderdeel van het immaterieel erfgoed van gisteren, vandaag én morgen en het SNG wil bijdragen aan het in standhouden en aldoor onderhouden van deze traditie.

Daartoe is op 26 februari 1993 de vereniging Sint Nicolaas Genootschap Nederland opgericht. De notariële vastlegging van de statuten heeft plaatsgevonden op 14 november 2001. In den beginne was het genootschap een aparte afdeling van het Sint Nicolaasgenootschap Vlaanderen, maar is op enig moment volwaardig zelfstandig verdergegaan. Beiden genootschappen zijn onderling verbonden gebleven.
Het SNG Nederland wordt gedragen voor (betalende) leden die uit hun midden een bestuur hebben samengesteld dat leidinggeeft aan het SNG. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom het Sinterklaasfeest met als doel kennisoverdracht en ontmoeting.

Ons rekeningnummer:
ING-Bank nummer: NL45 INGB 0007 6565 84
t.n.v. Sint Nicolaas Genootschap NL

KVK:
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 403.47.833