Wat zijn afspraken in 2016 nog waard?

Op 3 oktober vond een ontmoeting plaats tussen een aantal organisaties die een rol spelen bij de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Deze ontmoeting vond plaats op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzijn van Minister Asscher. Het resultaat van de bijeenkomst was een OPROEP TOT KALMTE en een respectvolle dialoog over het onderwerp. Het belang van het kind werd centraal gesteld en een streven het een feest voor alle kinderen te laten zijn.  

Het was ook RTL die deze oproep heeft onderschreven en wat gebeurd er in de week volgend op 24 oktober de dag waarop RTL bekend maakt te kiezen voor de Schoorsteen Piet, als enige Piet die in de RTL programma’s nog te zien is. Minister Asscher reageert met “complimenten en tijd voor verandering”. Hoezo oproepen tot het bewaren van kalmte!

Het bestuur van SNG Nederland beschouwt dit als een flagrante schending van de gemaakte afspraken.

Als je afspraken maakt dan houd je je daaraan. De minister denkt daar blijkbaar anders over.

Wij blijven staan achter de doelstelling van ons Genootschap te vinden in Artikel 2 van de statuten namelijk het nemen van initiatieven en bevorderen daarvan waarin de figuur van - en de legende en volksgebruiken rond Sint Nicolaas centraal staan. Daar is Zwarte Piet onlosmakelijk mee verbonden.


En we voelen ons daarbij gesteund door nog steeds een meer dan ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking.

=====================================